Ensemble

InCanto Vocale, een projectkoor onder de deskundige leiding van Eva Vermeren.

Het koor is samengesteld uit een gezonde mix van professionele muzikanten en betere amateurkoorzangers. We beogen een semiprofessionele werking en niveau met een gezonde ambitie om te evolueren naar een professioneel ensemble.

Per project kan de samenstelling van het koor variëren en dit om een optimale koorklank te bereiken voor de beoogde muzikale sfeer.

Voorlopig ligt de focus op oude muziek (renaissance, barok en classicisme) en het repertoire bestaat zowel uit profane als religieuze muziek van Europese componisten.

Met groot succes voerde InCanto Vocale in samenwerking met muzikanten van ensemble a de Johannespassie van J.S. Bach uit op 2 april 2022.

Dirigent Eva Vermeren is steeds op zoek naar originele concertformules. Regelmatig wordt een gezonde mix gemaakt van oude muziek in combinatie met hedendaagse composities en koorbewerkingen. Een componist wordt gevraagd om in functie van het concertthema nieuwe muziek te componeren en InCanto Vocale zorgt voor de creatie van het werk.

Zo ontstond reeds het concert ‘Mysteria Gaudii’ waar oude koormuziek met hedendaagse bewerkingen van Dagmar Feyen voor koor en contrabas worden samengebracht. In eenzelfde idee is zopas een ander mysterie van de rozenkrans in concert gegaan: ‘Mysteria Gloriosa’. In dit project gaat het koor in dialoog met saxofoon.

Het is de bedoeling om in de toekomst alle mysteries rond de rozenkrans te bezingen.

Componist Chris Dubois schreef voor InCanto Vocale enkele nieuwe koorcomposities die zullen worden samengebracht met de Magnificats van Philippe De Monte.

Wij zijn op zoek naar concertorganisatoren om ons te laten horen op hun podium. Het koor is flexibel en kan door de professionele ingesteldheid van zijn zangers op korte tijd een concertprogramma samen stellen.

InCanto Vocale beschikt over goede contacten met hedendaagse componisten. In overleg met de concertorganisator is het perfect mogelijk om deze mensen aan te zetten tot het schrijven van nieuwe composities.

Door corona konden we enkele mooie concertformules niet ten gehore brengen en werden de optredens afgelast. Hopelijk brengt de toekomst ons nieuwe uitdagingen en de kans om terug onbezorgd als koor te zingen op een podium!

InCanto Vocale ensemble

Eva  Vermeren

InCanto Vocale ensemble

Eva Vermeren studeert in 2016 af als Meester in de Muziek, optie koordirectie, o.l.v. Erik Van Nevel in LUCA School of Arts campus Lemmens te Leuven. Ze volgde er eveneens lessen koordirectie bij Kurt Bikkembergs. Tijdens een ERASMUS-uitwisseling naar Birmingham krijgt ze koordirectie van Paul Spicer.

Naast haar studie volgde Eva masterclasses en workshops in binnen- en buitenland, o.a. bij Inge Feyen, Marleen De Boo, Noëlle Schepens (Zingen met Kinderen), Peter Henke (UK) en Paul Brough (UK).

Eva is verbonden aan het Klein Seminarie Hoogstraten als leerkracht Muzikale Opvoeding. Ze is artistiek leidster van het Geels Vocaal Ensemble vzw (Geel). Met dit laatste koor voerde ze in maart 2018 de Mattheüspassie van Bach op.

Het projectkoor InCanto Vocale werd in 2018 door Eva opgericht. Dit koor focust zich hoofdzakelijk op oude muziek en spreekt hedendaagse componisten aan om in dialoog te treden met deze oude muziek.

Daarnaast begeleidt Eva op vrije basis koren en theatergroepen ter voorbereiding van producties. Ze is eveneens actief in verschillende groepen waarbij uiteenlopende genres aan bod komen.

Eva blijft zich bijscholen als zangeres bij Marianne Vliegen.